sailiot-ja-altaat-kn-composite.jpg

altaat ja SÄILIÖT

teollisuuden tarpeisiin

40 vuoden kokemus lujitemuovista

KN Composite rakensi ensimmäiset lujitemuovialtaansa jo 80-luvun alussa. Kymmenisen vuotta myöhemmin kestomuovi astui teollisuudessa lasikuidun rinnalle. Nykyisin KN Composite valmistaa pääosin kestomuovialtaita ja kestomuovisäiliöitä.

Kestomuovi on kevyttä, sitä on helppo muotoilla, ja se kestää erityisen hyvin kemikaaleja. Lisäksi polypropeeni PP ja polyeteeni PE voidaan puhtaina kierrättää.

Lujitemuovi kestää paremmin tiettyjä kemikaaleja, jolloin joissakin kohteissa lasikuitu on järkevin ratkaisu.

Lujite- ja kestomuoviALTAAT

Teollisuuden pintakäsittelyprosesseissa tarvitaan erilaisia altaita, kuten:

  • peittausallas

  • ilmastusallas

  • jätevesiallas

  • saostusallas ja

  • turva-allas
     

KN Compositelta on saatavilla mittatilauksesta sekä lujitemuovi- että kestomuovialtaita.

Lujitemuovialtaat laminoidaan lasikuidusta muottien avulla ja kestomuovialtaat työstetään koneistuksen avulla. Koneistus nopeuttaa työskentelyä, jolloin kestomuovialtaat voidaan toimittaa jopa lyhyellä toimitusajalla.

kn-composte_altaat.jpg
kalankasvatus-kn-composite-tornio.jpg
MUOVIpinnoituKSET

Vanhat altaat ja säiliöt voidaan pinnoittaa suojaavalla pinnoitteella.Valittava pinnoitemateriaali- ja menetelmä valitaan aina käyttökohteen sekä kemiallisten ominaisuuksien perusteella.

 

Teollisuuden betoni-, teräs ja lujitemuovirakenteiset altaat on taloudellisesti ja ekologisesti järkevämpää pinnoittaa ruiskutettavilla pinnoitteilla. Näitä ovat KNC Nanopolymeeri, epoxi tai polyuretaani. Näin vältytään ylimääräisiltä työvaiheilta, kuten piikkaamiselta tai uudelleen rakentamiselta.

 

Joskus kestomuovialtaan liimaus ja ankkurointi osoittautuu parhaaksi pinnoitusratkaisuksi. Osassa kohteista taas lujitemuovipinnoitus on paikallaan niissä käytettävien kemikaalien ominaisuuksien vuoksi.

mUOVISÄILIÖT

  • Kestomuovisäiliöt

  • Lujitemuovi​säiliöt

Kestomuovisäiliöiden kemikaalien kestokyky on hyvä ja valmistusprosessi nopea. Kestomuovi on myös kevyttä, joten sitä on helppo liikutella. KN Compositen varastosta löytyy eri vahvuisia polypropeeni- ja polyeteenilevyjä, sekä aggressiivisiin kemikaaleihin käytettäviä PVDF- ja PVC-levyjä.

KN Compositen säiliöihin tehdään aina ennen valmistusta lujuuslaskenta, jossa huomioidaan kohteen käyttölämpötila, mahdollinen hydrostaattinen paine sekä kemikaalin ominaispaino. Laskennassa huomioidaan myös säiliön oletettu käyttöikä. Lujuuslaskenta toimii valmistajan vakuutena.

kn-composite-sailiot.jpg
kn-composite-hiekkapuhallus.jpg

HIEKKAPUHALLUS

Kaikki muovilla pinnoitettavat materiaalit tulee karhentaa tartuntapinnan saamiseksi. Syöpyneet tai aiemmin käsitellyt pinnat on myös puhdistettava ennen käsittelyä. Tällöin uusi pinnoitus on mahdollisimman pitkäikäinen. KN Composite puhdistaa ja karhentaa hiekkapuhalluksella tehokkaasti isot pinnat kuten pesurit, kaasukanavat, säiliöt ja altaat. 

 

Hiekkapuhallus on osa pinnoitustöiden kokonaisratkaisua. KN Compositella on oma hiekkapuhalluslaitteisto, joten yritys voi tarjota koko työn puhdistuksesta muovipinnoitukseen.

KN Composite on teollisuuden muoviratkaisujen ammattilainen,
jolta saa myös seuraavia tuotteita ja palveluita.

PUTKET JA PUTKISTOT

Lujitemuoviputket, kestomuoviputket ja yhdistelmä-putket sekä näiden osat.

KONEISTUS-
PALVELUT

Muovin, puun ja metallin koneistuspalvelut

saman katon alta.

KN CONTROL

KN Control on lujitemuovituotteiden ennakoiva kunnossapitomenetelmä, jolla voidaan seurata lasikuituputkistojen ja -säiliöiden korroosiokerroinvahvuuksia.